Liên hệ

TRƯỜNG TIỂU HỌC

Địa chỉ: Thôn Lạc Nghiệp, Xã Phú Hội,huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
Người phát ngôn: Ông Võ Văn Tình – Chức vụ: Hiệu Trưởng
Điện thoại: 063. – Email: @